sjelefred!

sjelefred!
lurer på hæn digger,n står??

tirsdag 1. februar 2011

Pilketur


Bjørn fækk ei fin røye på breia.har fått noen abborer og i dag.